Mar 22, 2011

Početak rada sajta [više o vesti...]


Postavljena zvanična web preznetacija projekta STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSVA SRBIJE

Uvodna reč

Projekat pod motom STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE uz podršku Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj realizuje interdisciplinarni tim od gotovo stotinu istraživača iz 12 institucija. Projekat je  usmeren na integrisana tehničko tehnološka i ekonomska istraživanja u tri ključne oblasti:

  1. podizanje konkurentnosti masovnih agro-prehrambenih proizvoda kroz optimizaciju posležetvenih tehnologij i lanca vrednosti
  2. razvoj funkcionalnih prehrambeni proizvoda i napitaka sa dodatom vrednošću za potrošača 
  3. iskorišćenje potencijala ruralnih područja i tradicije regiona kroz identifikaciju i objedinjavanje ponude diversifikovane poljoprivredne proizvodnje.

Paraleno teku i istraživanja koja pokrivaju sve tri fokusirane oblasti u odnosu na:

  1. ostvarivanje sledljivosti u lancu proizvodnje hrane primenom RFID tehnologija
  2. analizu uporednog i kumulativnog makroekonomskog impakta 
  3. upravljanje znanjem u funciji razvoja ekonomije zasnovane na znanju i zaštite intelektualne svojine